Ближыт ся ватряний сезон! / Sezon watrowy nadchodzi!

Перед нами липец, місяц стоячий під знаком музыкы, забавы і радісных лемківскых стріч. Слово ВАТРА має своє джерело з бесіды пастырів і значыт огниско, котре стало ся символом лемківского свята, організуваного м.ін. в Ждыни (малопольскє вой.), Лугах (любускє вой.) і Михалові (нижньошлескє вой.). В часі фестівалів выступуют лемківскы ансамблі з Польщы і заграниці, як тіж гості презентуючы фолькльор іншых словяньскых народів. Концерты, забавы, конкурсы, артистичны занятя, спортовы змаганя – тото можете найти на ватрі. В тым році ватряний сезон припадат на другу половину липця і початок серпня. Взяли сте уж вільне в роботі і заплянували родинний выізд? :) Не може Вас бракнути!

Гнеска презентуєме Вам плякат 34. Лемківской Ватры в Ждыни з інформацийом о декотрых артистах фестівалю. Веце дізнате ся гев: Ватра в Ждыни

На ватры щыро просиме Вас в днях:
Ждыня – 22-24 липця,
Лугы – 29-30 липця,
Михалів – 5-6 серпня.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przed nami lipiec, miesiąc pod znakiem muzyki, zabawy i radosnych łemkowskich spotkań. Słowo WATRA ma swoje źródło w mowie pasterzy i oznacza ognisko, które stało się symbolem łemkowskiego święta, organizowanego m.in. w Zdyni (woj. małopolskie), Ługach (woj. lubuskie) i Michałowie (woj. dolnośląskie). W czasie festiwali występują łemkowskie zespoły z Polski i zagranicy, jak również goście prezentujący folklor innych narodów słowiańskich. Koncerty, zabawy, konkursy, zajęcia artystyczne, zmagania sportowe – to możecie znaleźć na watrze. W tym roku sezon watrowy przypada na drugą połowę lipca i początek sierpnia. Wzięliście już urlop i zaplanowaliście rodzinny wyjazd? :) Nie może Was zabraknąć!

Dziś prezentujemy Wam plakat 34. Łemkowskiej Watry w Zdyni z informacją o niektórych artystach imprezy. Więcej dowiecie się tutaj: Watra w Zdyni

Na watry serdecznie zapraszamy Was w terminach:
Zdynia – 22-24 lipca,
Ługi – 29-30 lipca,
Michałów – 5-6 sierpnia.

 

zdynia3