Знаме, хто выграл! / Wiemy, kto wygrał!

В минулу пятницю в Радіо Лемко емітували сме авдицию „Де Лябірчане грати ходят”, в котрій мож было выграти нове цедечко ансамблю Росса. Треба было одповісти на конкурсове зьвіданя: „хто, крім Самуеля Дурняка, грал в першым складі Россы?” Поправна одповід: Ролянд Ґуба.

Цедечко трафит в рукы Югаскы Сьпяк, котра уважні слухала програм :) Дякуєме вшыткым учасникам конкурсу і заохочуєме до дальшых проб!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W ubiegły piątek w Radio Lemko emitowaliśmy audycję „Gdzie labirczanie grać chodzą”, w której można było wygrać nową płytę zespołu Hudobná skupina ROSSA. Należeło odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „kto, prócz Samuela Durniaka, grał w pierwszym składzie Rossy?” Poprawna odpowiedź: Roland Guba.

Płyta trafia w ręce Joanny Śpiak, która uważnie słuchała programu :) Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do dalszych prób!

rossa2