* V Фестіваль Церковных Хорів в Креници [ФІЛЬМ] / V Festiwal Chórów Cerkiewnych w Krynicy-Zdroju [FILM] *

Презентуєме Вам реляцию з хорового фестівалю в православній церкви св. Володимира Великого. На награню можете взріти выступы хорів „Клірос” (Ґорлиці), „Поляна” (Орябина, Словация), „Октоіх” (Вроцлав) і хору креницкой парохіі. Заохочаме до участи в фестівалю в наступным році :)
– – – – – – – – – – – –
Prezentujemy Wam relację z festiwalu chóralnego w Parafia Prawosławna p.w. św.Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju. Na nagraniu możecie obejrzeć występy chórów „Kliros” (Gorlice), „Poľana” (Jarabina/Орябина, Słowacja), Chór Oktoich (Wrocław) i chóru krynickiej parafii. Zachęcamy do udziału w festiwalu za rok :)