* Добродійний концерт в Лігници / Koncert charytatywny w Legnicy *

29 січня в Лігници буде благодійний концерт для пошкодуваных в пожарі клебаніі в Лугах. Родина о. Артур Грабан, священника і лемківского культурного діяча, нашла ся в тяжкій ситуациі, коли в єден вечер пропал цілий іх маєток. В звязку з тым збераны сут грошы на одбудову будинку. Лемківскы ансамблі і артисты тіж хтіли прилучыти ся до добродійной ініциятывы. Організатором є ЛАПіТ „Кычера”, выступлят тіж
– дітяча група „Кычерка”,
– ученикы ІV Ліцею в Лігници
Роман Гавран,
Coolбаба,
Надія.

В часі концертів будут збераны добровільны жертвы на одвудову клебаніі і поміч родині.
Просиме 29 січня, до Салі Манежовой Лігницкого Центру Культуры, од годины 16:00.

plakat_koncert_legnica_lem

– – – – – – – – – – – – – – – –

29 stycznia w Legnicy odbędzie się koncert charytatywny dla poszkodowanych w pożarze plebanii w Ługach. Rodzina ks. Artura Grabana, duchownego i łemkowskiego działacza kultury, znalazła się w ciężkiej sytuacji, kiedy w jeden wieczór przepadł cały dobytek. W związku z tym gromadzone są pieniądze na odbudowę budynku. Łemkowskie zespoły i artyści również chcieli przyłączyć się do tej dobroczynnej inicjatywy. Organizatorem wydarzenia jest ŁZPiT „Kyczera”, ponadto wystąpią:
– dziecięca grupa „Kyczerka”,
– uczniowie ІV LO w Legnicy
Roman Hawran,
CoolBaba,
Nadija.
W czasie koncertu zbierane będą dobrowolne ofiary na odbudowę plebanii i pomoc rodzinie.
Zapraszamy 29 stycznia, do Sali Maneżowej Legnickiego Centrum Kultury, od godz. 16:00.
plakat_koncert_legnica_pl