* Пару слів о языку / O języku słów kilka *

Просиме на авдицию о лемківскій бесіді. Оповіме кус о проходячых в ній процесах в обшыри синтаксиса, фонетикы и лексикы. Затримаме ся тіж над особливостями поєдных сіл и сприбуєме одсьвіжыти праві же забыты, мало юж знаны выражыня.

Проґрам емітуваный буде в пятницю (24 лютого) о годині 19:00. Повторіня в суботу и неділю о годині 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję o języku łemkowskim. Opowiemy nieco o zachodzących w nim procesach w zakresie składni, fonetyki i leksyki. Pochylimy się również nad osobliwościami poszczególnych wsi oraz spróbujemy odświeży niemal zapomniane, mało już znane wyrażenia.

Program będzie emitowany w piątek (24 lutego) o godzinie 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 20:00.

Rysunek1aa.cdrВеце шабльонів на страні / Więcej szablonów na stronie

www.lemkoland.com