* Успіня Богородиці в Ліґници / Zaśnięcie Bogurodzicy w Legnicy *

Лемкы православны і грекокатоликы святкували праздник Успіня Пресвятой Богородиці. Так было і в Ліґници, де по богослужыню вірны стрітили ся при церкви. Для гости кермешу выступил ЛАПіТ „Кычера”.
– – – – – – – – – – – – –
Łemkowie wyznania prawosławnego i greckokatolickiego obchodzili święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Tak było również w Legnicy, gdzie po nabożeństwach wierni spotkali się przy cerkwi. Dla gości na kermeszu wystąpił Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” / ЛАПіТ „Кычера”.

Фот. Ярослав Стремецкій / Fot. Jarosław Stremecki