* Успіня Богородиці в Новици / Zaśnięcie Matki Bożej w Nowicy *

Новичане і іх гості святкували остатній богородичний праздник в церковнім році – Успіня Богородиці. Як наказує довоєнна традиция, по Літурґіі і Молебни вшыткы перешли на чудотворне джерело, де мало місце торжественне посвячыня зіля. На конец кермешовых святкувань засьпівали участникы Новіканто – варштатів церковного сьпіву, якы зобрали в Новици на цілий тыжден люди з Украіны, Польщы і Словациі.

– – – – – – – – – – – –

Nowiczanie razem z gośćmi świętowali ostatni wielki prazdnyk cerkiewnego roku – Uspinia (Zaśnięcie) Bogurodzicy. Zgodnie z nakazem dowojennej tradycji, po Liturgii i Molebnie, wszyscy udali się nad cudowne źródło, gdzie uroczyście poświęcono zioła. Na zakończenie kermeszowych uroczystości koncert zaśpiewali uczestnicy Nowicanto – warsztatów śpiewu cerkiewnego, których uczestnicy przyjechali na tydzień do Nowicy z Ukrainy, Polski i Słowacji.

Фот. Гриц Суханич / Fot. Grzegorz Suchanicz