* З пасийом през жытя – бесіда з паном Ваньом Цимбаляком ч. 1 / Z pasją przez życie – wywiad z panem Janem Cymbalakiem cz. 1 *

Музыка для пана Ваня Цимбаляка была одміном в штоденным жытю, вдякы ній розвинули ся іншы заінтересуваня, уж барже технічны: конструованя гушель і майструваня в дереві. З бесіды дознаме ся, як Пан Ваньо лучыли приємне з обовязками, але тіж оповідят нам дакус од страны технічной, як выглядат робота лутника аматора, майстерковича. Не може Вас бракнути!

Емісия програму в понедільок (25.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Muzyka dla pana Jana Cymbalaka była odskocznią w codziennym życiu, dzięki niej rozwinęły się u niego inne zainteresowania, bardziej techniczne: konstruowanie skrzypiec i majsterkowanie z drewnem. Z wywiadu dowiemy się, jak Pan Jan łączył przyjemności z obowiązkami, ale również przedstawi nam nieco od strony technicznej, jak wygląda praca lutnika amatora, majsterkowicza. Nie może Was zabraknąć!

Emisja programu w poniedziałek (25.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Ваньо Цимбаляк, Ярко Стремецкій і Павло Басалыґа

Jan Cymbalak, Jarosław Stremecki i Paweł Basałyga