* Люблю тебе, рідний краю ч. 1 / Kocham Cię, ojczysty kraju cz. 1 *

Так зачынат ся єден з першых вершів Федора Лазорика, написаний іщы за молодых років в ріднім Бехерьові. О тім, што рідне, миле, але тіж боляче повідят мешканці Бехерьова – Марія з роду Тутко і їх муж Андрій Юрічкові. Почуєте, як бехерівчане памятают мадярскє і німецкє пануваня в селі, дізнате ся, де Жыди ходили в шабас і ци вартат молити ся перед школом.

Емісия в понедільок (2.10) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

To początek jednego z pierwszych wierszy Fedora Lazoryka, które były przez niego pisane w czasach młodości w ojczystym Becherovie. O tym co rodzime, bliskie sercu, jak również zadające temu sercu ból opowiedzą mieszkańcy Becherova – Marija z rodu Tutko i Andrij Juriczkovi. Usłyszycie jak miejscowi wspominają węgierskie i niemieckie panowanie we wsi, dowiecie się gdzie Żydzi w dzień szabasu i czy warto modlić się przed lekcjami.

Emisja w poniedziałek (2.10) o o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 19:00.

Бехерів, фот. Анна Баняс / Becherov, fot. Anna Banias