* Наше село не пропало! / Nasza wioska nie zniknęła! *

Подумайте, як бы сте ся чули, кєбы сте по роках одкрыли, же село Вашых предків не зникло з поверхні землі. Ціла родина думала, же неє по ним сьліду, а ту стрічате ся з припадковом особом і чуєте „є тото село, я там жыю, аж і церков маме!”. Такы слова почули пан Михал з Украіны, коли стрітили ся з нашом редакцийном камаратком Оксаном. І о тім буде бесіда в наступнім проґрамі. О одкрываню на ново своіх корени і вертаню на землю дідів, як в очах Лемків выглядат село, котрого мало не быти… Eмісия авдициі в пятницю (22.09.) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю o 21:00.

*21:00 і 22:00 за укр. часом

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pomyślcie, jak byście się czuli, jakbyście po wielu latach odkryli, że wioska Waszych przodków nie zniknęła z powierzchni ziemi. Cała rodzina myślała, że nie pozostało po nim śladu, a tu spotykacie przypadkową osobę i słyszycie „ta wioska istnieje, ja tam mieszkam, mamy nawet cerkiew!”. Takie słowa usłyszał Pan Michał z Ukrainy, kiedy spotkał się na Watrze z naszą redakcyjną koleżanką Oksaną. I o tym będzie rozmowa w kolejnym programie. O odkrywaniu na nowo własnych korzeni i powrotach na ziemię dziadków, jak w oczach Łemków wygląda wioska, której miało nie być. Emisja audycji w piątek (22.09.) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

Од ліва: Михал Чулик, Оксана Грабан, Михал Смереканич
Od lewej: Michał Czułyk, Oksana Graban, Michał Smerekanycz