„Горы моі, горы… ” ­– бесіда з паном Ваньом Цимбаляком ч. 2. / Hory moi, hory… – wywiad z panem Janem Cymbalakiem, cz. 2

В авдициі о тім, як выглядало жытя в горах – медже іншыма оповіданя о школі ци штоденных обовязках. Спомины з рідных Ізб, о виізді з Лемковины і Акциі Вісла. Запрашаме на бесіду з незвыклым чловеком, котрый знал зробити штоси з ничого і дішол до того сам, вдякы свому знаню і тяжкій праці. Емісия в пятницю, 13.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу (год. 20:00) і неділю (год. 13:00).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W audycji o tym, jak wyglądało życie w górach – między innymi opowieści o szkole czy codziennych obowiązkach. Wspomnienia z rodzinnych Izb, o wyjeździe z Łemkowszczyzny i Akcji Wisła. Zapraszamy na rozmowę z niezwykłym człowiekiem, który potrafił stworzyć coś z niczego i doszedł do tego sam, dzięki swoim umiejętnościom i ciężkiej pracy. Emisja w piątek 13.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę (godz. 20:00) i niedzielę (godz. 13:00).

Ваньо Цимбаляк, Ярко Стремецкій і Павло Басалыґа
Jan Cymbalak, Jarosław Stremecki i Paweł Basałyga