* Бортняньскій – бо з Бортного! / Bortniański – bo z Bartnego! *

Просиме на оповіст о жытю Митра Штефановича Бортняньского, котрого коріня сігат аж на Лемковину. Будете могли ся дознати дакус о тім знаменитім композиторі, його сьвітовых вандрівках ци реляциях з царицьом. Коротка лекция істориі в музичній оправі скомпонуваній през самого Бортняньского.

Проґрам емітуєме в четвер 15.11 о 20:00, а повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na opowieść o życiu Dymitra Bortniańskiego, którego korzenie sięgają aż na Łemkowszczyznę. Będziecie mogli się dowiedzieć czegoś o tym znamienitym kompozytorze, jego światowych wędrówkach czy relacjach z carycą. Krótka lekcja historii w muzycznej oprawie skomponowanej przez samego Bortniańskiego.

Emisja programu w czwartek 15.11 о 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Джерело / Źródło

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Дмитрий_Бортнянский.jpg