* Бесіда з п. Анном Воробель / Wywiad z p. Anną Worobel *

Дорогы слухачы, просиме Вас не чергову бесіду з циклю „Бер внуку мікрофон в руку”. Богатырком проґраму буде пані Анна Воробель з дому Старанкович, яка родом з Бортного. В авдициі почуєте о давных часах в лемківскым селі і повыселенчым жытю в Лісьцу на Нижнім Шлеску. Здавало бы ся, же молоды не цєкавлят ся тым, што оповідат старше поколіня, а нас пятеро слухали сме оповісти з вельком увагом. Красьні дякуєме нашым камаратам — Марґареті Кєц, Мілі Ґардоцкі і Андрийови Прибыло — за спільну візиту в пані Анны. То вдякы ним повело нам ся записати цінний материял, до выслуханя котрого щыро Вас просиме.

Зо взгляду на його долгіст рішыли сме поділити бесіду на 2 части, котры емітуваны будут окремо.

І част — премєра в віторок (28.11) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.
ІІ част — премєра в середу (29.11) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy słuchacze, zapraszamy Was na kolejny wywiad z cyklu „Ber wnuku mikrofon w ruku”. Bohaterką programu będzie pani Anna Worobel z domu Starankowycz, pochodząca z Bartnego. W audycji usłyszycie o dawnych czasach łemkowskiej wsi i powysiedleńczym losie w Liścu na Dolnym Śląsku. Zdawałoby się, że młodzi nie interesują się tym, o czym opowiada starsze pokolenie, a nas pięcioro słuchało opowieści z wielką uwagą. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom — Margarecie Kiec, Emilii Gardocki i Andrzejowi Przybyło — za wspólną wizytę u pani Anny. To dzięki nim udało nam się zebrać cenny materiał, do wysłuchania którego serdecznie Was zapraszamy.

Ze względu na jego długość zdecydowaliśmy się podzielić wywiad na 2 części, które emitowane będą oddzielnie.

I część — premiera we wtorek (28.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.
ІІ część — premiera w środę (29.11) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Фот. Марґарета Кєц / Fot. Margareta Kiec

Фот. Міля Ґардоцкі / Fot. Emilia Gardocki