* Еротизм в сьпіванках / Erotyzm w piosenkach *

Просиме на авдицию з попрьом! Як ся дахто ганьбит, то повіме, же буде о пташках і пчілках. Побесідуєме о тім, о чім ся на Лемковині не гварило. Бо Лемків находили в капусті або боцан іх приносил. Не знали сте? А чом бы мало быти інакше, кед в ниякім селі ани ся не цюпали, ани зо собом не спали, ани ся бочкати не было коли, бо тілко роботы на ґаздівці… Хоц ся не ґадало, то ся сьпівало! А мы Вам тото представиме.

Просиме на проґрам о еротизмі в лемківскых сьпіванках. Премєра в пятницю 24.11 о годині 22:00. Повторіня в суботу і неділю тіж о 22:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję z pieprzem! Jak ktoś jest nieśmiały, to niech będzie, że o ptaszkach i pszczółkach. Porozmawiamy o tym, o czym na Łemkowszczyźnie się nie mówiło. Bo Łemków przecież znajdowano w kapuście albo bocian ich przynosił. Nie wiedzieliście? A niby czemu miało być inaczej, skoro w żadnej wsi ani się nie całowali, ani ze sobą nie spali, ani się nie obłapiali, bo tyle pracy było na gospodarstwie… Choć się nie mówiło, to się śpiewało! A my Wam to przedstawimy.

Zapraszamy na program o erotyzmie w łemkowskich piosenkach. Premiera w piątek 24.11 o godzinie 22:00. Powtórki w sobotę i niedzielę również o 22:00.