* Олесіны прогулькы – Париж / Podróże Oleny – Paryż *

Щыро вшыткых просиме на новий цикль програмів „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра обіхала кавалец сьвіта, одраз хтіли сме передати Єй оповіданя дальше і так тіж ся стало. В першій з циклю авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра разом з внуком рішыла витати Новий Рік в Парижу. В програмі не бракне анеґдот і цєкавых коментарів нашого гостя.

Емісия в неділю 31.12.2017 р. о год. 17:00. Повторіня в понедільок і віторок о год. 20:00.

* Олена Шпытко – з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла остала выселена до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na nowy cykl programów „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o podróżach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej opowieści dalej i tak też się stało. W pierwszej z cyklu audycji wysłuchacie rozmowy pani Oleny, która razem z wnukiem postanowiła witać Nowy Rok w Paryżu. W programie nie braknie anegdot i ciekawych komentarzy naszego gościa.

Emisja w niedzielę 31.12.2017 r. o godzinie 17:00. Powtórka w poniedziałek i wtorek o godzinie 20:00. 

*Olena Szpytko – z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.