* Воздвиженіє Креста Господнього / Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego *

Крест товаришыт нам на штоден. Є з нами в ден народжыня, веде нас през цiле жытя до смерти. На Крестi вмер Iсус Христос для спасiня сьвiта. 27 вересня в церковнiм календари припадат свято Воздвиженія Честного i Жывотворящoго Креста Господнього. Є то ден стислого посту. Просиме на авдицию, в котрiй перенесеме ся в часы св. св. рiвноапостольных Константина i його матери царицi Єлены, котра подля традициi нашла Крест, на котрiм был распятий Спаситель сьвiта.

Емiсия проґраму в четвер (27.09) о год 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – –

Krzyż towarzyszy nam na co dzień. Jest z nami podczas narodzin, prowadzi nas przez całe życie aż do śmierci. Na krzyżu umarł Jezus Chrystus, aby zbawić świat. 27 września w cerkiewnym kalendarzu przypada święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Jest to dzień ścisłego postu. Zapraszamy na audycję, w której przeniesiemy się do czasów św. św. równoapostolnych Konstantyna i jego matki cesarzowej Heleny, która według tradycji znalazła Krzyż, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel świata.

Emisja programu w czwartek (27.09) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.