* Олесіны прогулькы – Гамерика / Podróże Oleny – Ameryka *

Щыро просиме на четвертий одтинок з сериі проґраму „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. В тій авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра буде оповідала о подорожы до Гамерикы, де мала поіхати лем на місяц а лишила ся піл рока .

Емісия в пятницю (28.09.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю
о год. 18:00.

* Олена Шпытко – з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла остала выселена до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek z serii programu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. W tej audycji wysłuchacie rozmowy z panią Oleną, która będzie opowiadała o podróży do Ameryki, gdzie zamierzała pojechać zaledwie na miesiąc, a została na pół roku.

Emisja w piątek (28.09.) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę
o godz. 18:00. 

*Olena Szpytko – z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.