* Різдво з Припадку * Przypadkowe Boże Narodzenie *

Христос Раждается!
Різдво з Припадку – реляця з концертів ансамблю Припадок в Олаві і Вроцлавю. Помедже колядамы Шефова групы буде бесідувала о сьвятах, традыциях і плянах на будуче. В аудициі радіова премєра сьпіванкы «Ой у Лузі», записаной през Наталю Цьолку од свойой бабы Теклі Троханівской.

Просиме на год. 19.00 в суботу.
Повторіня як все, в неділу о год. 13.00
***********************************************************************************
Przypadkowe Boże Narodzenie – relacja z koncertów, zespołu Prypadok w Oławie i Wrocławiu. Między kolędami Szefowa grupy będzie opowiadała o świętach, tradycjach i planach na przyszłość. W audycji radiowa premiera piosenki „Oj u Luzi”, zapisanej przez Natalię Ciołkę od swojej babci Tekli Trochanowskiej.

Zapraszamy w sobotę na godz.19.00.
Powtórka jak zawsze, w niedzielę o godz.13.00.

Przypadek