* Приятелі incognito * Przyjaciele incognito *

B Радіо-Лемко аудиция о приятелaх з Вроцлавя, якы хочут штобы вшыткы НАШЫ ЛЮДЕ стрічали ся зо собом. Дізнаме ся кым для Приятелів сут НАШЫ ЛЮДЕ і што зрыхтют для нас 31.01. 2015р. Веце інфо на ФП Pryjateli/Przyjaciele. Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторіня як все, в неділу о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W Radio-Lemko audycja o przyjaciołach z Wrocławia, którzy chcą, żeby NASI LUDZIE spotykali się ze sobą. Dowiemy się kim dla Przyjaciół są NASI LUDZIE i co przygotowali dla nas 31.01.2015r. Więcej info na FP Pryjateli/Przyjacieli. Zapraszamy w sobotę na godz.19.00. Powtórka jak zawsze, w niedzielę o godz.13.00.

przyjaciele