Як спати, жебы ся выспати? / Jak spać, żeby się wyspać?

Хвиля за вікном не барзкы… скоро робит ся темно… но нич, лем лячы і спати! А кєд хочете добрі одпочати, раіме послухати проґрам, в котрім наш редактор Данько Горощак подаст Вам пару справдженых способів як спати, жебы ся выспати! Ци тото важне? А як! Адже пересыпляме 1/3 свого жытя, то чом не робити тото як треба? Пущаме до Вас око, але в тій переполненій жартом авдициі почуєте дуже рад вынесеных з науковых досьліджынь. Вказує ся, же на якіст нашого спаня вплыват барз дуже і маме гев для Вас добру вістку – гідні залежыт од Вас. Послухайте проґрам і возте спаня в своі рукы!

Премієра проґраму буде в середу 4 листопада о год. 20:00., а повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pogoda za oknem nie bardzo… szybko robi się ciemno… no nic, tylko położyć się i spać! A jeśli chcecie wypocząć, posłuchajcie programu, w którym nasz redaktor Daniel Horoszczak przekaże Wam kilka sprawdzonych sposobów jak spać, żeby się wyspać! Czy to ważne? A jakże! Przecież przesypiamy 1/3 swojego życia, to czemu nie robić tego jak należy? Puszczamy do Was oko, ale w tej przepełnionej żartem audycji usłyszycie wiele porad wyniesionych z badań naukowych. Okazuje się, że na jakość naszego snu wpływa bardzo dużo i mamy tu dla Was dobrą wiadomość – sporo zależy od Was. Posłuchajcie programu i weźcie spanie w swoje ręce!

Premierowego programu będzie można wysłuchać w środę 4 listopada o godzinie 20:00., a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.