Конкурс дла діти / Konkurs dla dzieci

Пані Дорота Максимчак, котра веде занятя лемківского для діти в Радваницях, просит вшыткы діточкы до участи в конкурсі. Деталі на плякаті.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Pani Dorota Maksymczak, która prowadzi zajęcia łemkowskiego dla dzieci w Radwanicach, zaprasza wszystkie dzieciaki do udziału w konkursie. Szczegóły na plakacie.

РЕҐУЛЯМІН / REGULAMIN: http://www.zsp.radwanice.pl/?p=15744