Воєнны цмонтері на Лемковині / Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie

Листопадова аура, Вшыткых Святых и повільне рыхтуваня ся до Різдвяных Свят – вшытко тото прикликує спомины нашых близкых, котрых юж неє серед нас, зато частіжше ходиме на цмонтері. Одвиджаня місц вічного спочынку має для нас вымір духовий. Цмонтері сут посьлідньом стоянком земного шляху чловека. Ци не повинны быти для нам чымси більше? Адже цмонтері сут частьом загальной памяти і істориі. Ци можеме постерігати іх як артизм, кєд чудуют свойом артистичном формом? Щыро просиме послухати бесіду Маріі і Петра Вірхняньскых о цмонтерях Низкого Бескіду, особливо тых з І сьвітовой війны.

Премієра авдициі в середу 25.11. о годині 20:00, а повторіня в суботу і неділю 28-29.11 о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Listopadowa aura, Święto Zmarłych oraz powolne szykowanie się do Świąt Bożonarodzeniowych sprawiają, że myślimy o naszych bliskich, szczególnie o tych, których nie ma już wśród nas, dlatego też częściej chodzimy na cmentarze. Odwiedzanie miejsc wiecznego spoczynku ma dla nas wymiar duchowy, cmentarze są bowiem ostatnim przystankiem ziemskiej wędrówki człowieka. Czy nie powinny być dla nas czymś więcej? Przecież są one częścią zbiorowej pamięci i historii. Czy możemy postrzegać je w kontekście sztuki, skoro zaskakują swoistą formą artystyczną? Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy Marii i Piotra Wirchniańskich o cmentarzach Beskidu Niskiego, szczególnie tych z czasu I wojny światowej.

Premiera audycji w środę 25.11. o godz. 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę (28-29.11) o godz. 14:00.

Воєнны цмонтері Ротунда (Реґєтів) і Пусткы (Лужна). Автор знимок Петро Вірхняньскій.
Cmentarze wojenne Rotunda (Regietów) i Pustki (Łużna). Autor zdjęć Piotr Wirchniański.