Як ся взмiцнити? / Jak się wzmocnić?

Остатньо з каждой страны чуєме о хворотах, а тема вiрусiв нас не опущат. Як бы-с ся не старал, нияк не iде о них забыти. Зато можеш справити, штобы твiй орґанiзм был барже одпорний. Чеснок, цибуля, мед – то лем пару домашнiх середкiв на взмiцнiня, о котрых часто забываме, а сiгаме за нима лем втовды, коли сме хворы. Час подумати о профiлактицi здоровя! Просиме на проґрам, в котрiм Наталия Цьолка оповiст о тiм, як ся взміцнити. Наша редакторка представит 6 цiнных рад. Забере вас медже iншыма до царства зiль, занурит ся з вами до ледуватой воды, а на конец поможе ся вам зрелаксувати.

Премієровий проґрам пустиме в віторок 1 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу i недiлю (5-6.12) о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ostatnimi czasy z każdej strony słyszy się o chorobach, a temat wirusów nas nie opuszcza. Jak byś się nie starał, nie sposób o nich zapomnieć. Możesz jednak sprawić, by twój organizm stał się bardziej odporny. Czosnek, cebula, miód – to zaledwie kilka domowych środków na wzmocnienie, o których często zapominamy, a sięgamy po nie dopiero wtedy, gdy jesteśmy chorzy. Czas, by pomyśleć o profilaktyce zdrowia! Zapraszamy na program, w którym Natalia Ciołka opowie o tym, jak się wzmocnić. Nasza redaktorka przedstawi 6 cennych rad. Zabierze was między innymi do królestwa ziół, zanurzy się z wami w lodowatej wodzie, a na koniec pomoże się Wam zrelaksować!

Premiera programu emitowana będzie we wtorek 1 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (5-6.12) o godzinie 14:00.


знимка з приватного архіву Наталиі Цьолкы / zdjęcie z prywatnego archiwum Natalii Ciołki