* Загальнопольскій конкурс писанок * Ogólnopolski konkurs pisanek *

Об’єднання Українців в Польщі i Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, і Любуській Музей ім. Яна Декерта запрашают до участи в 43. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского.

Своі праці з описом походжыня і регіональной традициі мож присилати до 22 марця. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускым Музею ім. Яна Декерта в Ґожові 29 марця.

Дрібниці найдете на сторінці www.muzeumlubuskie.pl

А уж недовго в Радіо Лемко програм посьвячений конкурсови. Заохочаме до участи !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zapraszają do udziału w 43. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Swoje prace z opisem pochodzenia regionalnej tradycji można przysyłać do 22 marca. Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie 29 marca.

Szczegóły znajdziecie na stronie www.muzeumlubuskie.pl

A już niebawem w Radio Lemko program poświęcony konkursowi. Zachęcamy do udziału !

pisanki