Різдво Христове в Бортнім / Boże Narodzenie w Bartnem

Гнет за ґреґорияньскым і юлияньскым календарьом засьвітит на небі Вифлеємска Зьвізда і будеме радувати ся з рождества Спасителя. З нагоды надходячых свят Різдва Христового зрыхтували сме для Вас проґрам з циклю „Бер внуку мікрофон в руку!” о лемківскых святочных традициях, котры плекали нашы дідове іщы перед війном. Што з них лишыло ся до гнеска в нашых хыжах? Шановны Мария і Митро Горбалі зо села Бортне оповідят нам о різдвянім часі на Лемковині. Дознате ся, што Лемкы робили в Святий Вечер і Різдво, штобы забезпечыти собі і своім близкым здравля, достаток і добру долю в новім році. О традициі і звыкы зьвідувала Наталия Шута, молода Лемкыня, котрой коріня по сусідскы до нашых гости. Щыро просиме на бесіду!

Премієра проґраму в середу 23 грудня о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (26-27.12) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Niebawem zgodnie z gregoriańskim i juliańskim kalendarzem na niebie objawi się nam Gwiazda Betlejemska i będziemy radować się z narodzin Zbawiciela. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Was program z cyklu „Ber wnuku mikrofon w ruku!” o łemkowskich świątecznych tradycjach, kultywowanych przez naszych dziadków jeszcze przez wojną. Co z tego pozostało po dziś dzień w naszych domach? Państwo Maria i Dymitr Horbalowie z Bartnego opowiedzą nam o bożonarodzeniowym czasie na Łemkowszczyźnie. Dowiecie się, co Łemkowie robili w Wigilię i Boże Narodzenie, aby zapewnić sobie i swoim bliskim zdrowie, dostatek i dobrą dolę w nowym roku. O zwyczaje i tradycje pytała Natalia Szuta, młoda Łemkini, której korzenie są częściowo również z Bartnego. Serdecznie zapraszamy na wywiad!

Premiera programu w środę 23 grudnia o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.12) o godz. 14:00.


Колядникы, образ Теодора Кузяка з Бортного (Догасаюча ватра, выд. Наша Загорода 2001)
Kolędnicy, obraz Teodora Kuziaka z Bartnego (Dohasajucza watra, wyd. Nasza Zahoroda 2001)


фот. Наталия Шута / fot. Natalia Szuta