* Выстава писанок в Ґожові * Wystawa pisanek w Gorzowie *

Припоминаме о 42. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского, котрого підсумуваньом буде одкрытя выстави 29.03.2015 (неділя) о год. 15:00 в будинку Любуского Музею на ул. Фабричній 1.

Глоны мали сме нагоду відіти, што діяло ся на попередній едициі Конкурсу. Крім оголошыня результатів і отвертя выстави мож было спрібувати своіх сил в писаню яєц.

В нашым наступным програмі побесідуєме з організаторами ініціатыви – Лідійом Сьвятківском і Мирославом Пецухом. Оповідят о писанкарскій традициі і Михалі Ковальскым, котрый был ініціатором Конкурсу.

Щыро запрашаме !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przypominamy o 42. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego, którego podsumowaniem będzie otwarcie wystawy 29.03.2015 (niedziela) o godz. 15:00 w budynku Muzeum Lubuskiego na ul. Fabrycznej 1.

W ubiegłym roku mieliśmy okazję zobaczyć, co działo się podczas poprzedniej edycji Konkursu. Prócz ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy można było spróbować swoich sił w pisaniu jajek.

W następnej audycji porozmawiamy z organizatorami inicjatywy – Lidią Świątkowską i Mirosławem Pecuchem. Opowiedzą o tradycji pisankarskiej i Michale Kowalskim, który był inicjatorem Konkursu.

Serdecznie zapraszamy !