Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Христос ся раждає! Веселых Свят!
Bóg się rodzi! Wesołych Świąt!

Zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie kolędy i życzenia słuchaczy Radio Lemko. Emitowany będzie 7 stycznia 2022 roku w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
– – – – – – – – – – –
Просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте коляды і жычыня слухачів Радіо Лемко. Будеме го пущати 7 січня 2022 рока в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.


фот. Володислав Грабан / fot. Władysław Graban