Слава во вышніх / Chwała na wysokości

Різдвяний час є вынятковий – разом колядуєме, веселиме ся, заходиме ся з родином і приятелями. Поділити ся з інчыма радістю з народжыня Божого Сына рішыли Лабірскы Бетяре. З кінцьом 2021 рока на сьвіті явило ся іхнє нове цедечко під наголовком «Слава во вышніх». Наш редактор Грицко Суханич стрітил ся з Бетярами і іхньом менаджерком, паньом Анном Реґрутовом, тай побесідувал о тім, як творил ся новий диск, де глядали інспірацию і якы мают пляны на будуче.
При нагоді проґраму маме для Вас премилу несподіванку. Можете мати нове цедечко з колядами Лабірскых Бетярів в себе дома! Мусите лем записати награня звуку або відео, кєд сьпівате свою улюблену коляду. Перешлийте плік до нашой редакциі до 19 січня на мейля info@radio-lemko.pl або на наш ґамбокнижковий профіль. Два найліпшы награня нагородиме цедечками!

Премієра проґраму в середу 12.01.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.01.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy – razem wtedy kolędujemy, weselimy się, odwiedzamy rodzinę i znajomych. Podzielić się z innymi radością z narodzenia Bożego Syna postanowili Labirsky Beťare. Pod koniec 2021 roku pojawiła się ich nowa płyta pod tytułem „Sława wo wysznich”. Nasz redaktor Grzegorz Suchanicz spotkał się Betiarami i ich menadżerką, panią Anną Regrutovą, oraz porozmawiał o okolicznościach powstawania nowego albumu, gdzie szukali inspiracji i jakie są ich plany na przyszłość.
Przy okazji programu mamy dla Was niezwykle miłą niespodziankę. Nową płytę z kolędami trio Labirsky Beťare możecie mieć u siebie w domu! Wystarczy tylko nagrać dźwięk lub film prezentujący, jak wykonujecie swoją ulubioną kolędę. Przesyłajcie swoje nagrania do naszej reakcji do 19 stycznia na adres mailowy info@radio-lemko.pl albo na nasz profil na Facebooku. Dwa najlepsze nagrania nagrodzimy płytami!

Premiera programu w środę 12.01.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.01.) o godz. 14:00.


тріо Лабірскы Бетяре – Петро Зятик, Роланд Ґуба, Денис Зятик (фот. Укач Медвід)
trio Labirsky Beťare – Petro Zjatyk, Roland Guba, Denys Zjatyk (fot. Lukáš Medviď)