* Лемко з Лемком під єдном стріхом * Łemko z Łemkiem pod jednym dachem *

Лемкы зас ся групуют і скликуют в інтернеті, тым разом створили ЛемМешканя – таблицю оголошынь для тых, котры хцут мешкати зо „своіма”. Вістка ся скоро несе і нова група на фейсбуку має уж понад 200 членів :-) Приєднуйте ся !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowie znów się zbierają i zwołują w internecie, tym razem stworzyli LemMeszkania – tablicę ogłoszeń dla tych, którzy chcą zamieszkać ze „swoimi”. Wieść szybko się niesie i nowa grupa na facebooku ma już ponad 200 członków :-) Przyłączajcie się !

Grupę LemMeszkania znajdziecie na Facebooku.