Сон о вертаню / Sen o powrocie

А кєбы так вернути ся до давных років і одкрывати сьвіт на ново? А кєбы мати шансу зас увидіти люди, котрых юж з нами неє? Почути іх голос і взріти усьміхнены очы? А кєбы так зас розбудити в собі дітяче зацєкавліня сьвітом? Просиме Вас на літерацкій вечер в Радіо Лемко, перенесеме ся в часі з Оксаном Грабан-Ліхтаньском, авторком оповіданя „Сон о вертаню”, нагородженом в 50. Загальнопольскім Конкурсі ім. Яна Поцка. Підеме разом стежками села Воловец, будеме волочы ся по полях і лісах, взриме бабину хыжу, почуєме тепло кафльового пеца і посмакуєме лемківскых палят. Слухачы познают не лем фалаткы особистой істориі, але тіж минуле лемківского народа, котре по выселіню на рокы записало ся в краєвиді Лемковины. Найдеме на пути здичілы сады, одкрыєме ямы камянных певниц, поклониме ся трираменным крестам. Оддаме голос лемківскым ґаздам, Теклі і Теодорови.

Премієра проґраму в середу 6 марця 2024 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00. Проґрам по лемківскы, оповіданя по польскы.

– – – – – – – – – – – – – – –

A gdyby tak powrócić do minionych lat i odkrywać świat na nowo? A gdyby mieć szansę znów zobaczyć ludzi, których już z nami nie ma? Usłyszeć ich głos i ujrzeć roześmiane oczy? A gdyby tak znów rozbudzić w sobie dziecięcą ciekawość świata? Zapraszamy Was na literacki wieczór w Radio Lemko, przeniesiemy się w czasie z Oksaną Graban-Lichtańską, autorką opowiadania „Sen o powrocie”, nagrodzoną w 50. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Pocka. Wyruszymy razem ścieżkami wsi Wołowiec, będziemy włóczyć się po polach i lasach, ujrzymy babciną chatę, poczujemy ciepło kaflowego pieca i posmakujemy łemkowskich placków pasterskich, zwanych palatami. Słuchacze poznają nie tylko urywki osobistej historii, ale też przeszłość narodu łemkowskiego, która po wysiedleniu na lata zapisała się w krajobrazie Łemkowszczyzny. Napotkamy na drodze zdziczałe sady, odkryjemy jamy kamiennych piwnic, pokłonimy się przed trzyramiennymi krzyżami. Oddamy głos łemkowskim gospodarzom, Tekli i Teodorowi.

Premiera programu w środę 6 marca 2024 roku o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00. Program w języku łemkowskim, opowiadanie w języku polskim.


фот. Бартломєй Ліхтаньскі / fot. Bartłomiej Lichtański