* Запрашаме на коротку відеореляцию з ХХV Лемківского Кермешу в Вільхівци :-) * Zapraszamy na krótką wideorelację z XXV Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu :-) *