* 26. Лемківска Ватра в Лугах / 26. Łemkowska Watra w Ługach *

Сезон ватряний уж ся ближыт! Просиме Вас на любуску землю, де Лемкы од 26 років організуют своє свято – Лемківску Ватру в Лугах.

В часі фестівалю лемківской культуры запрезентуют ся артисты з Польщы і заграниці. Будете могли взяти участ в забавах і конкурсах, поплывати каяками по озері, як тіж справдити своі силы в змаганях спортовых, но і передо вшыткым провести час в веселій розсьпіваній атмосфері :)

На ватряній сцені выступлят м.ін.:
Лемко Тавер Юньор, Лемківскій Перстеник, Барвінок, Ластівочка, Угерец, Руснаки, Льос Кольорадос, Крамбабуля, РЕ-Карпаты, ЧоБіт Оркестра, Лемко Тавер, The Ukrainian Folk, Демай і Водограй.

Присядте з нами при ватрі! І запросте знаємых до выдаріня ===> 26. Лемківска Ватра в Лугах :)

2(1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Watrowy sezon już się zbliża! Zapraszamy Was na ziemię lubuską, gdzie Łemkowie od 26 lat organizują swoje święto – Łemkowską Watrę w Ługach.

W czasie festiwalu kultury łemkowskiej zaprezentują się artyści z Polski i zagranicy. Będziecie mogli wziąć udział w zabawach i konkursach, popływać kajakami po jeziorze, jak również sprawdzić swoje siły w zawodach sportowych, no i przede wszystkim spędzić czas w wesołej rozśpiewanej atmosferze :)

Na watrowej scenie wystąpią m.in.
Lemko Tower Junior, Lemkiwskij Perstenyk, Barwinok, Łastiwoczka, Uherec, Rusnaky, Los Colorados, Krambabula, RE-Karpaty, CzoBit Orchestra, Lemko Tower, The Ukrainian Folk, Demaj i Wodohraj.

Zasiądźcie z nami przy ognisku! I zaproście znajomych do wydarzenia ===> 26. Łemkowska Watra w Ługach :)

Plakat PL