* „Ластівочка” – моє гніздо / „Łastiwoczka”- moje gniazdo *

Продолжаме святкуваня ювілею ЛАПіТ „Ластівочка”. Просиме на другу част реляциі з Хойнова, де мала місце подія 15-літя ансамблю. Почуєме выповіди теперішніх членів. Довідаме ся медже іншыма, як зачала ся іх пригода з ансамбльом, што вносит в іх жытя і чого іх вчыт. Не бракне тіж споминів старшых «діти» Ластівочкы, котры з гнізда уж давно вылетіли.

Емісия програму в середу (9.11.) о год 20.00.
Повторіня в суботу і неділю (12-13.11) о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Kontynuujemy świętowanie Jubileuszu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Zapraszamy na drugą część relacji z Chojnowa, gdzie miały miejsce obchody 15-lecia zespołu. Usłyszymy wypowiedzi obecnych członków. Dowiemy się między innymi, jak zaczęła się ich przygoda z zespołem, co wnosi w ich życie i czego ich uczy. Nie zabraknie również wspomnień starszych „dzieci” Łastiwoczki, które z gniazda już dawno wyleciały.

Emisja programu w środę (9.11) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.11) o godz. 20:00.

15lecie_i_x_stricza_20161015-184551

джерело / źródło: http://lastiwoczka.pl/