* 20. едиция „Сьвіту під Кычером” / 20. edycja „Świata pod Kyczerą” *

Медженародний Фолькльорний Фестіваль „Сьвіт під Кычером”, організуваний през ЛАПіТ „Кычера” одбуде ся юж двадцетий раз. Імпреза зас одвидит Лемковину і чужыну (доіхат аж і за словацку границю), а разом з ньом запрезентуют ся артисты з ріжных куточків Землі — з Хін, Костарыкы, Ґрузиі, Чех, Турциі, Словациі, Румуніі, Польщы. Ниже публікуєме два афішы — для Малопольщы і Нижнього Шлеска — де найдете детальны інформациі, кади буде проходила „вандрівка” фестівалю. Горячо заохочаме до участи!

Тылич • Крениця • Санкова • Курів • Лігниця • Явір • Волів • Свидниця • Хоцянів • Лісєц • Рудна

– – – – – – – – – – – – – – –

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, organizowany przez ŁZPiT „Kyczera” odbędzie się już dwudziesty raz. Impreza znów odwiedzi Łemkowszczyznę i obczyznę (dojedzie nawet za słowacką granicę), a razem z nią zaprezentują się artyści z różnych zakątków globu — z Chin, Kostaryki, Gruzji, Czech, Turcji, Słowacji, Rumunii, Polski. Poniżej publikujemy dwa afisze — dla Małopolski i Dolnego Śląska — na których znajdziecie szczegółowe informacje, co do punktów „wędrówki” festiwalu. Gorąco zachęcamy do udziału!

Tylicz • Krynica-Zdrój • Sękowa • Kurov • Legnica • Jawor • Wołów • Świdnica • Chocianów • Lisiec • Rudna