* Колєкция „Лемковина” / Kolekcja „Lemkowyna” *

В найновшій авдициі з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко почуєте бесіду з молодом і здібном проєктантком, Анном Марийом Зиґмунт, авторком колєкциі „Лемковина”. Одкаль брала інспірациі і як працювала над створіньом проєктів, дознате ся юж в четвер о годині 20:00*. Програм обовязковий для вшыткых лемківскых фашіоністів!

* Повторіня програму в суботу о 9:00 і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

W najnowszej audycji z Garderoby Make Life Lemko usłyszycie rozmowę z młodą i zdolną projektantką, Anną Marią Zygmunt, autorką kolekcji „Lemkowyna”. Skąd czerpała inspiracje i jak wyglądała jej praca nad projektami, dowiecie się już w czwartek o godzinie 20:00*. Program obowiązkowy dla wszystkich łemkowskich fashionistów!

* Powtórki programu w sobotę o 9:00 i niedzielę o 14:00.

fot. Marek Makowski / фот. Марек Маковскі
(źródło: https://www.facebook.com/AnnaMariaZygmuntDesign/)