* Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc *

Дорогы діточкы і родиче, в найближшым програмі запрезентуєме Вам байку зо збіркы „Оповіданкы бабы Теклі” авторства Оксаны Грабан. Разом з парібками, Семаном і Петром, підеме в сьвіт глядати щестя. Перейдеме горы, лісы і рікы, полетиме на хырбеті велького птаха в далеку, таємну краіну. А што гын найдеме?

Переконате ся в середу (14.06.) о год. 19:00. А хто баю пропустит, буде міг послухати повторіня в суботу і неділю, тіж о 19:00. Просиме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci i rodzice, w najbliższym programie zaprezentujemy Wam bajkę z książki „Opowidanky baby Tekli” autorstwa Oksany Graban. Razem z parobkami, Semanem i Petrem, ruszymy w świat szukać szczęścia. Przebędziemy góry, lasy i rzeki, polecimy na grzbiecie wielkiego ptaka do dalekiej, tajemniczej krainy. A co tam znajdziemy?

Przekonacie się w środę (14.06) o godz. 19:00. A kto przegapi bajkę, będzie mógł wysłuchać powtórki w sobotę i niedzielę, również o 19:00. Zapraszamy!