* Як кольорово! * Ależ kolorowo! *

Йой, як ся кольорово зробило в Лемколянді ! Діточкы прислали своі праці в конкурсі „Весна на Лемковині”. Обізрийте, што там змалювали ! :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jej, ależ kolorowo się zrobiło w Lemkolandzie ! Dzieciaki przysłały swoje prace w konkursie „Wiosna na Łemkowynie”. Zobaczcie co tam zmalowały ! :-)

http://lemkoland.com/aktualnosci/konkurs-wesna-na-lemkowyni/

lemkoland