* З камером на XXV Лемківскій Ватрі в Лугах * Z kamerą na XXV Łemkowskiej Watrze w Ługach *

Тым разом зачнеме од барже офіціальной суботы :-) Почуєте і взрите м.ін.:

Ластівочку (Пшемків)
Горицвіт (Берлін)
Lemko Tower Junior (Стшельці Краєньскы)
Rockoko (Львів)
Lemko Tower (Стшельці Краєньскы)
Горпину (Ольштын)
Водограй (Любін)

Гостинні для ватряной публікы заграли 93-літній гудак, Пан Володимир Олесьнєвич, зо сыном Ваньом. Красьні дякуєме!

Были сте на Лемківскій Ватрі в Лугах ? Може найдете тіж себе :-) Заохочуєме до обзераня, а уж недовго реляция з молодіжной пятниці. Ждыйте !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tym razem zaczniemy od bardziej oficjalnej soboty :-) Usłyszycie i zobaczycie m.in. zespoły:

Łastiwoczka (Przemków)
Horyzwit (Berlin)
Lemko Tower Junior (Strzelce Krajeńskie)
Rockoko (Lwów)
Lemko Tower (Strzelce Krajeńskie)
Horpyna (Olsztyn)
Wodohraj (Lubin)

Gościnnie dla watrowej publiczności zagrał 93-letni muzykant, Pan Włodzimierz Oleśniewicz, z synem Janem. Pięknie dziękujemy !

Byliście na Łemkowskiej Watrze w Ługach? Może znajdziecie też siebie :-) Zachęcamy do oglądania, a już niebawem relacja z młodzieżowego piątku. Czekajcie !