* Кєд сте ищы ся не выбавили на Ватрах, вертайте до Михалова на поправины ! * Jak się jeszcze nie wybawiliście na Watrach, wracajcie do Michałowa na poprawiny ! *

https://www.facebook.com/events/1708879846011553/

m