* До Руснаків в гости * Do Rusinów w gości *

Під час подорожы по балканьскых державах наша редакция приіхала з візитом до сербскых містечок на терені Войводіны – Нового Саду і Руского Керестура – де місцевы Руснакы барз гостинні нас приняли :-) Вказали нам тото і сесе, были сме на пробі театру, помолили сме ся в місцевых храмах, зазрили сме до редакциі Руского Слова, засіли сме при столі Національного Совіту Руснаків, ходили сме коридорами руснацкой школы “Петро Кузмяк” і навет засьпівали сме зо школярами :-)

О жытю братів Руснаків в Сербіі почуєте в Радіо Лемко. В аудициі бесідувати будеме з Жельком Ковачом, представника Національного Совіту Руснаків, Александром Мудрым, выкладачом руснацкого языка на кафедрі русиністикы університету в Новым Саді, Майом Зазуляк, редакторком молодіжного часопису МАК.

Програм в неділю о год. 19.00, повторіня в понедільок о год. 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Podczas podróżniczych wojaży po bałkańskich krajach nasza redakcja zawitała do serbskich miasteczek na terenie Vojvodiny – Nowego Sadu i Ruskiego Kerestura – gdzie miejscowi Rusini bardzo gościnnie nas przyjęli :-) Pokazali nam to i owo, byliśmy na próbie teatru, pomodliliśmy się w okolicznych świątyniach, zajrzeliśmy do redakcji Ruskiego Słowa, zasiedliśmy przy stole Narodowego Związku Rusinów, chodziliśmy korytarzami rusińskiej szkoły “Petro Kuzmjak”, a nawet pośpiewaliśmy z uczniami :-)

O życiu braci Rusinów w Serbii usłyszycie w Radio Lemko. W audycji porozmawiamy z Zhelko Kovachem, przedstawicielem Narodowego Związku Rusinów, Aleksandrem Mudrym, wykładowcą języka rusińskiego na katedrze rusinistyki uniwersytetu w Nowym Sadzie oraz Mają Zazulyak, redaktorką młodzieżowego czasopisma MAK.

Program w niedzielę o godz. 19.00, powtórka w poniedziałek o godz. 21.00.

audycja