* За медом до Пшемкова ! * Do Przemkowa po miód ! *

Каждого рока в невелькым місті на Нижнім Шлеску переходит найвекше в регіоні выдаріня пчелярів. Як ся медже Лемками бесідує „Пшемків – столиця Лемків”, то і там, на Святі Меду і Вина не могло іх бракнути. В аудициі почуєте фрагменты выступу ансамблю „Ластівочка” і сьпів хористів грекокатолицкой церкви під покровом свв. Космы і Дамяна під час екуменічной службы. Побесідуєме з господарьом – головом міста, Паном Єжым Щупаком, а лемківскы пчелярі оповідят нам тото і сесе о своій роботі :-) В нашым програмі представникы Чужыны і Лемковины – Дорота Хомяк з Цєцішова б. Шпротавы і Петро Кащак з сыном Павлом зо Ждыні.

Щыро просиме на аудицию в четвер о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Każdego roku w niewielkim mieście na Dolnym Śląsku odbywa się największe w regionie wydarzenie pszczelarskie. Jak się mawia między nami „Przemków – stolica Łemków”, więc i tam, na Święcie Miodu i Wina nie mogło ich zabraknąć. W audycji usłyszycie fragmenty występu zespołu „Łastiwoczka” oraz śpiew chórzystów greckokatolickiej cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana podczas mszy ekumenicznej. Porozmawiamy z gospodarzem – burmistrzem, Panem Jerzym Szczupakiem, a łemkowscy pszczelarze opowiedzą to i owo o swojej pracy :-) W naszym programie przedstawiciele Obczyzny i Łemkowszczyzny – Dorota Chomiak z Cieciszowa k. Szprotawy oraz Piotr Kaszczak z synem Pawłem ze Zdyni.

Serdecznie zapraszamy na audycję w czwartek o godz. 19.00 i powtórkę w niedzielę o godz. 13.00.

Miód