* Ватряний дебют * Watrowy debiut *

Были сте на тогорічній Лемківскій Ватрі на Чужыні? Перший раз для нашой публикы выступил ансамбль „Крамбабуля” з Познаня. Кєд сте не віділи – справдте тото! А кєд сте гын были – поглядайте себе і знайемых :-) Была енергія! Публикуйте і переказуйте єй далі!
А уж недовго в нашым радіо інтервю зо справцями того позитивного замішаня :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Byliście na tegorocznej Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie? Pierwszy raz dla naszej publiki wystąpił zespół KRAMBABULA z Poznania. Jeśli nie widzieliście – sprawdźcie to! A jeżeli byliście tam – poszukajcie siebie i znajomych :-) Była energia! Publikujcie i przekazujcie ją dalej!
A już niebawem w naszym radiu wywiad ze sprawcami tego pozytywnego zamieszania