* Mała Cerkiew Wielkich Ludzi ! * Мала Церков Велькых Люди ! *

Тым разом Радіо-Лемко заберат Вас до Самборя, на Нижнім Шлеску, до Малой Церкви Велькых Люди, де в суботу 12-го вересня 2015 рока, Высокопреосвященнійший Кыр Єремія, в присутности священників з сусідніх парафій, посвятил камін під будову новой церкви в Самборю. Запрашаме до выслуxаня аудициі, в котрій медже інчыма почуеме бесіду з п. Любомиром Жерелік, найстаршом парафіянком і о. Ігорьом Габуром, парохом Самбірской парафіі. Запрашаме на сторону інтернетову www.cerkiew-samborz.pl, де найдете знимкы з поступів будовы церкви. А кєд дахто хотіл бы помочы в даякій спосіб, на стороні найде вшыткы потрібны ґу тому інформациі.

Радiо-Лемко, неділя, год. 20.00
Повторiня аудициi в понедільок о год. 19.00
——————————————————
Tym razem Radio-Lemko zabiera Was do Samborza, na Dolnym Śląsku, do Małej Cerkwi Wielkich Ludzi, gdzie w sobotę 12-go września 2015 roku, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jeremiasz, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, w obecności księży z sąsiednich parafii poświęcił kamień pod budowę nowej cerkwi w Samborzu. Zapraszamy do wysłuchania audycji, w której usłyszymy między innymi rozmowę z p. Lubomirą Żerelik, najstarszą parafianką i ks. Igorem Haburą, proboszczem samborskiej parafii. Zapraszamy na stronę internetową www.cerkiew-samborz.pl. Gdzie znajdziecie zdjęcia z budowy cerkwi. A jeśli ktoś chciałby pomóc w jakikolwiek sposób na stronie znajdzie wszystkie potrzebne do tego informacje.

Radio-Lemko, niedziela, godz. 20.00
Powtórka audycji w poniedziałek o godz. 19.00

Mała cerkiew