* Лемколянд на добраніч * Lemkoland na dobranoc *

В дітячым часописі „Лемколянд” найдете гры, загадкы, головоламкы і ріжны відомости про нашу Лемковину. В каждым нумері є тіж байка, котру мож не лем прочытати, але і пустити в формі аудіокнижкы :-)  Послухайте оповіданя про щастливого пастуха і прінцесу Пайзу :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W dziecięcym czasopiśmie „Lemkoland” znajdziecie gry, zagadki, łamigłówki i różne wiadomości o naszej Łemkowynie. W każdym numerze jest również bajka, którą można nie tylko przeczytać, ale i odtworzyć w formie audiobooka :-) Posłuchajcie opowiadania o szczęśliwym pastuszku i księżniczce Pajzie :-)