* СЛУХОВИСКО Три жены під оріхом * SŁUCHOWISKO Trzy kobiety pod orzechem *

Недавно в Сериі ҐОЛЕМ, Выдавництва Lemko Tower, появила ся наступна публікация в перекладі Петра Криницкого на лемківскій язык. По „Малым Прінци” і „Бомблю” пришол час на творчіст словацкого автора Вацлава Панковчіна. В слуховиску почуєте фрагменты книжкы „Три жены під оріхом”, котра переносит нас до Маракеша, выдуманого артистом на взір свого рідного села.
При нагоді авдициі мож буде выграти іщы тепле выданя і дістати го до себе на поличку :-) Конкурсове зьвіданя почуєте під час слуховиска. Одповіди высилайте чым скорше на адрес: info@radio-lemko.pl
Просиме в середу на годину 19.00, програм повториме для Вас в неділю о 18.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Niedawno w Serii „Golem”, Wydawnictwa Lemko Tower, pojawiła się kolejna publikacja w przekładzie Piotra Krynickiego na język łemkowski. Po „Małym Księciu” i „Bomblu” przyszedł czas na twórczość słowackiego autora Václava Pankovčína. W słuchowisku usłyszycie fragmenty książki ” Tri ženy pod orechom”, która przenosi nas do Marakeszu, stworzonego przez autora na wzór własnej wsi.
Przy okazji audycji można będzie wygrać jeszcze ciepłe wydanie i dostać je na swoją półkę :-) Konkursowe pytanie usłyszycie podczas słuchowiska. Odpowiedzi wysyłajcie czym prędzej na adres: info@radio-lemko.pl
Zapraszamy w środę o godz. 19.00, program powtórzymy dla Was w niedzielę o 18.00

Książka