* Три жены під оріхом – РОЗВЯЗАНЯ КОНКУРСУ * Trzy kobiety pod orzechem – ROZWIĄZANIE KONKURSU *

В гнешнім слуховиску мали сме для Вас конкурс, в котрым мож было выграти книжку. Требало одповісти на зьвіданя: „Якы сут імена трьох жен, про котры бесіда в наголовку?”. Поправна одповід: Марімка, Мартушка і Ільона. Найперше написала до нас Анна Осіка, котра уж недолго буде мати на своій поличці нову книжку з Сериі Ґолем :-) ҐРАТУЛЮЄМЕ!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W dzisiejszym słuchowisku mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było wygrać książkę. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie: „Jakie są imiona trzech kobiet, o których mowa w tytule?”. Poprawna odpowiedź: Marimka, Martuška i Ilona. Najwcześniej napisała do nas Anna Osika, która już niebawem będzie miała na swojej półce nową książkę z Serii Golem :-) GRATULUJEMY!

konkurs