* Certyfikat CIOFF na 4 lata ! *

Маме для Вас чудову новину з остатньой хвилі !

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Ластівочка”, котрий гнеска выступувал перед комісийом ЦІОФФ (Медженародной Рады Фолькльорных Стоваришынь, Фестівалів і Штукы Людовой) ОТРИМАЛ ЦЕРТИФІКАТ на 4 рокы ! І мы з нима были і тоту радісну новину почули :-) Ґратулюєме !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mamy dla Was wspaniałą wiadomość z ostatniej chwili !

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”, który dziś występował przed komisją CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) OTRZYMAŁ CERTYFIKAT na 4 lata ! I my z nimi byliśmy i tę radosną nowinę słyszeliśmy :-) Gratulujemy !

lastiwoczka