* До фраса з тыма Валентынками! * Do licha z tymi Walentynkami! *

Людиска, мате замір святкувати Валентынкы? Ей, хлопы, зарезервували сте уж столик для Свойой Бабы? Ей, дівчатыска, умовлены сте уж до фризера-стригача? А може сте не рады на тото гамерицкє свято? В найближший авдициі почуєте рефлексиі Штефана, котрий споминат, як глони рыхтувал романтычну вечерю.

Увага! Програм окрашений люкровом музыком для залюбленых ;) Просиме Вас на суботній вечер з Радіо Лемко, на годину 19.00. Повторіня в неділю о тій самій порі. Ждеме Вас :)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ludziska, macie zamiar świętować Walentynki? Ej, chłopaki, macie już zarezerwowany stolik dla Swojej Kobiety? Ej, dziewoje, jesteście już umówione do fryzjera? A może nie lubicie tego amerykańskiego święta? W najbliższej audycji usłyszycie refleksje Stefana, który będzie wspominał, jak w tamtym roku przygotowywał romantyczną kolację.

Uwaga! Program okraszony lukrową muzyką dla zakochanych ;) Zapraszamy Was na sobotni wieczór z Radio Lemko, na godzinę 19.00. Powtórka w niedzielę o tej samej porze. Czekamy na Was :)

pane-729930_1920