LEMKONALIA!

Агой! Гнеска презентуєме Вам реляцию з Лемконалій :) Будут бесіды з лемківскыма піратами з прижмуріньом ока P-) Чого ся вчат в університеті молоды Лемкы і як можут тото выкористати? Сами Вам тото повідят :) Обзерайте!
– – – – – – – – – – – – –
Ahoj! Dziś prezentujemy Wam relację z Lemkonaliów :) Będą wywiady z łemkowskimi piratami z przymrużeniem oka P-) Czego uczą się na uczelni młodzi Łemkowie i jak mogą to wykorzystać? Sami Wam o tym powiedzą :) Oglądajcie!