* Лемківскы гудакы * Łemkowscy muzykanci *

Петро Гойняк, Михал Олесьнєвич, Семан Гопей, Михал Коляр – гудакы-легенды, Лемкы, для котрых вартосты такы як своя тотожніст, традиция, музыка были цілым жытьом. Члены першой капелі Ансамблю Пісні і Танця „Кычера”. В програмі спомины з п. Юрком Стариньскым, заложытельом і керівником ансамблю. О цєкавостках з жытя гудаків, спільного граня по весілях і музыкуваня в „Кычері”, о вчыню молодшого поколіня і усьвідомляню вартости „свого”. Заохочаме послухати і познати вынятковых люди, котрых неє уж серед нас. Вічная Ім памят!

Премєра в віторок (31.05.) о год. 19.00.
Повторіня в середу, четвер о год. 21.00, і в неділю о год. 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Petro Hojniak, Mychał Oleśniewycz, Seman Hopej, Mychał Kolar – muzykanci-legendy. Łemkowie, dla których takie wartości jak własna tożsamość, tradycja, muzyka były całym życiem. Członkowie pierwszej kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”. W programie wspomnienia z p. Jerzym Starzyńskim, założycielem i kierownikiem zespołu. O ciekawostkach z życia muzykantów, wspólnym graniu na weselach i muzykowaniu w „Kyczerze”, o nauczaniu młodego pokolenia i uświadamianiu wartości „swojego”. Zachęcamy do wysłuchania i poznania sylwetek wyjątkowych ludzi, których nie ma już wśród nas. Wicznaja Im pamiat!

Premiera we wtorek (31.05.) o godz. 19.00.
Powtórki w środę, czwartek o godz. 21.00 oraz w niedzielę o godz. 19.00.

hudaky2